Onze organisatie

Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van
Erkend door het ministerie van VWS
1.360 uitgereikte diploma’s in 2022
70% van de kandidaten slaagt in 1 keer

De organisatiestructuur van Pharmacon is volledig gericht op de kwaliteitsborging in het totale werkproces: van het bepalen van de exameneisen tot de uitreiking van de diploma’s.

Zowel het bestuur van Pharmacon als de examencommissie houdt toezicht op de kwaliteit van de examinering. De praktische uitvoering ervan is in handen van het examenbureau. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.

Stichting Pharmacon Visual

Bestuur

Het bestuur bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de examens en stelt de exameneisen vast. Het bestuur bestaat uit personen uit het bedrijfsleven en specifieke deskundigen met kennis van onderwijs of farmacologie, te weten:

  • Hardy Wold (voorzitter)
  • drs. Gijs Metz (penningmeester)
  • drs. Elise Weber (onderwijskundige)

 

V.l.n.r: Gijs Metz, Elise Weber en Hardy Wold

Stichting Pharmacon Visual

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Pharmacon. De leden van de Raad van Toezicht benoemen zelf nieuwe leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

  • Annemieke Floor (voorzitter)
  • Harry Gloudemans
  • Reinier Haneveld, arts M&G, MPH
Stichting Pharmacon Visual

Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de vragenbank en van de mondelinge examens. Ook biedt de commissie de exameneisen en toetsmatrijzen ter goedkeuring aan aan het bestuur. Het bestuur benoemt de leden van de examencommissie. De examencommissie bestaat uit:

  • Brenda Zandsteeg, onderwijskundige (voorzitter)
  • Mirjam Voerman, praktijkdeskundig drogist
  • Renske Quartel, praktijkdeskundig drogist
Stichting Pharmacon Visual