Persberichten & publicaties

Blijf op de hoogte met Pharmacon
Meer dan 75 jaar actief in de drogisterijbranche
Erkend door het ministerie van VWS
1.604 uitgereikte diploma's in 2020

Persberichten en publicaties

Stichting Pharmacon Visual

Persvragen

Met persvragen kunt u terecht bij de afdeling communicatie van Stichting Pharmacon, telefoon 0346-58 42 00. Of per e-mail: examens@pharmacon.nl

Stichting Pharmacon Visual

Corona-maatregelen op de examenlocaties

We nemen gezondheid serieus, dus we hebben de volgende maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Onze maatregelen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.

 • Examenwerkplekken worden ‘om en om’ ingezet, waardoor er altijd 1 plek leeg is tussen de kandidaten. Hiermee wordt geborgd dat er minimaal 1,5 meter afstand tussen de kandidaten is
 • Examenwerkplekken worden voor iedere afname schoongemaakt, inclusief de computers (muis, toetsenbord en koptelefoon)
 • Medewerkers van het testcenter die ziekteverschijnselen hebben, blijven thuis
 • Medewerkers houden zich aan de richtlijnen van het RIVM (geen handenschudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
 • Legitimatiebewijzen worden niet door de medewerkers van het testcentervastgehouden
 • Bij ziekteverschijnselen wordt de kandidaat de toegang ontzegd. Kandidaten die ziekteverschijnselen hebben, zijn niet welkom op het testcenter. Hen wordt verzocht om hun examen kosteloos te verzetten. Misbruik van deze regel wordt niet getolereerd

Corona-regels voor examenkandidaten

 • Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
 • Was je handen wassen bij binnenkomst op de examenlocatie
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook in de wachtruimte
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis
 • Heb je op de dag van examinering ziekteverschijnselen? Neem dan contact op met Pharmacon om de datum te verzetten
 • Kom alleen naar het testcenter, begeleiding door bijvoorbeeld familie wordt verzocht buiten het testcenter te wachten