Privacyverklaring

Meer zekerheid met Pharmacon
Meer zekerheid met een Pharmacon-diploma
Meer dan 75 jaar actief in de drogisterijbranche
Erkend door het ministerie van VWS

Pharmacon is door de Minister aangewezen als exameninstantie voor de vakdiploma’s Drogist en Assistent Drogist. Op grond van deze aanwijzing is Pharmacon verplicht een gediplomeerdenbestand te beheren.

Pharmacon bewaart de volgende persoonsgegevens van examenkandidaten:

 • Naam (voorletters, tussenvoegsels, (meisjes-)achternaam)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Email-adres
 • Examen, examendatum en uitslag
 • Diploma en diplomadatum

Deze gegevens worden opgenomen in het gediplomeerdenbestand en voor onbepaalde tijd bewaard. Pharmacon is verantwoordelijk voor het beheer van het bestand. Iedereen kan een verzoek doen tot:

 • inzage in gegevens die van hem/haar zijn opgeslagen in het gediplomeerdenbestand
 • rectificatie van deze gegevens
 • overdragen van deze gegevens
 • beperking van de verwerking van de gegevens

door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen aan examens@pharmacon.nl of via het secretariaat van Stichting Pharmacon: Postbus 1253, 3600BG, Maarssen. Pharmacon behoudt zich het recht om bij het in behandeling nemen van deze verzoeken overlegging van een geldig identiteitsbewijs te vragen. Pharmacon handelt de verzoeken af binnen 4 weken na ontvangst.

Bezwaar maken

Iedereen kan schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens via examens@pharmacon.nl. Het bezwaar wordt binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld door het bureau.

Cookie verklaring

Pharmacon maakt gebruik van cookies om de website van pharmacon.nl goed te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren en te kunnen verbeteren. Pharmacon verzamelt geen gegevens over uw bezoek aan onze site.

Stichting Pharmacon Visual